Zloženie odborných komisií

Členovia odbornej komisie pre Program Nehmotné kultúrne dedičstvoa kultúrno-osvetová činnosť

8.1 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
8.2 Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
8.3 Publikačná činnosť z oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti

Mgr. Magdaléna Ševčíková, tajomníčka, kontakt: 02/59391408, magdalena_sevcikova@culture.gov.sk

PhDr. Igor Danihel
PhDr. Svetlana Chomová
Mgr. Peter Kocnár
PhDr. Eleonóra Kovalčíková
Mgr. Jozef Krasula
JUDr. Jana Partlová
Danka Rožárová
PhDr. Soňa Řeháková
Mgr. Jana Svetlovská
Ing. Vladimír Urban
Ing. Miroslava Zaujcová

Linky