Národná cena za dizajn 2013

Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠVVaŠ SR jedenásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu

Národná cena za dizajn 2013.

Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov a študentov. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.

11. ročník súťaže sa vyhlasuje s inovovanými súťažnými podmienkami. Súťažiacich čaká v tomto roku zmena v oceňovaní. Namiesto uznaní budú pre práce z oblasti profesionálneho produktového a komunikačného dizajnu udelené okrem Národných cien za dizajn štyri Ceny za dizajn bez rozdielu poradia.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 1. marca 2013.

Prihlásené dizajny posúdi 11-členná porota s medzinárodným zastúpením a udelí dve Národné ceny, a to za produktový a komunikačný dizajn, a štyri Ceny za dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva SR je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 31. mája 2013 v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave. Slávnostným odovzdávaním cien a výstavou NCD 2013 otvorí Slovenské centrum dizajnu fungovanie výstavného a informačného bodu Satelit v týchto zaujímavých priestoroch, ktoré by sa mali stať v budúcnosti multifunkčným kultúrnym centrom.

K súťaži NCD 2013 bude vydaný obsažný katalóg, ktorý bude súčasťou časopisu Designum.

Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.scd.sk

 

Súťažné kategórie Národnej ceny za dizajn 2013:

 

A. Produktový dizajn

výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii:

 • nábytok pre interiér a exteriér,

 • interiérové doplnky (sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky),

 • stroje, zariadenia, prístroje, náradie, zdravotnícka technika, biela a čierna technika,

 • transport dizajn,

 • textilný a odevný dizajn, obuv, doplnky,

 • športové potreby, hračky, didaktické pomôcky, hobby,

 • obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál.

 

B. Komunikačný dizajn

produkt grafického dizajnu pre konkrétneho klienta, produkt digitálnych technológií:

 • logo a vizuálny štýl, informačný a orientačný systém firmy alebo podujatia,

 • dizajn periodika, katalógy, výročné správy,

 • typografia,

 • grafický dizajn obalu,

 • web, grafický dizajn pre elektronické médiá, dizajn aplikácii hier, grafické užívateľské rozhranie.

 

CA Študentský produktový dizajn

CB  študentský komunikačný dizajn

návrhy, modely a prototypy vytvorené ako semestrálne, bakalárske alebo magistersképráce na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí, môžu byť z oblasti produktového alebo komunikačnéhodizajnu.

Predmetná špecifikácia je zhodná s kategóriami A a B.

Súťaž sa nevzťahuje na autorské originály z oblasti úžitkového umenia.

Kontakt:

Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P. O. Box 131, 814 99 Bratislava

RNDr. Margita Michlíková, tel. +421 918 110 255, michlikova@sdc.sk

 

Podujatie mediálne podporili: interiér&exteriér, AI magazine, Projekt, Fórum architektúry, designby.sk, Sita, Informácie, Dom a byt, Designum, Czechdesign.cz, abcinteriér.sk

Linky

opis