Reprezentatívna výstava v priestoroch Dvorany MK SR je venovaná neznámemu záchrancovi ľudských životov a strážcovi židovského kultúrneho dedičstva Aronovi Grünhutovi (1895-1974).

Grünhut bol funkcionárom ortodoxnej obce v Bratislave. V roku 1939 zorganizoval ilegálny transport do Palestíny, vďaka ktorému sa zachránilo viac ako 1300 židovských utečencov. Spolupracoval s Nicolasom Wintonom na záchrane židovských detí do Anglicka. Je to bývalý architekt, zhotovil svätostánok/hakodesch v jeruzalemskej ješive a synagóge známej ako Pressburg, ktorý je kópiou svätostánku z niekdajšej ortodoxnej synagógy na Zámockej.
Grünhutove meno v Izraeli vyslovujú s patričnou úctou.

Linky

opis