Ukončenie obnovy a sprístupnenie pre verejnosť "Donjonu " na hrade Šariš

 

Mesto Veľký Šariš plánuje v auguste 2018 dokončiť obnovu a sprístupniť pre verejnosť najstarší a najcennejší objekt "Donjon" pre verejnosť. Pri tejto príležitosti chce pripraviť slávnostné otvorenie donjonu za účasti zainteresovaných. Pri tejto príležitosti pripraví program, otvorí v donjone historickú expozíciu. donjon je najstarším profánnym objektom na východnom Slovensku. Na donjone bude vybudovaná vyhliadková plošina.

 

Kontakty:

Mesto Šariš
www.velkysaris.sk
Mgr. Ladislav Babuščák

Linky

opis