Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Termín podujatia:1.9.2018 do 30.9.2018
Miesto konania: celé územie SR, viac info www.dekd.sk

Partneri zo Slovenska: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum Pamiatky a múzeá

Kontakt:

www.dekd.sk

ICOMOS Slovensko

Petrášová Silvia

0904 927 396

dekd.petrasova@gmail.com

Linky

opis