Medzinárodná výstava Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes v Ríme

V Múzeu rímskych provincií v Ríme pod názvom Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano sa v mesiacoch júl - december 2018 odprezentujú slovenské rímske pamiatky Gerulata-Rusovce a Iža-Leányvár nominované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v spoločnom nominačnom projekte s Maďarskom, Nemeckom, a Rakúskom.

Krajina:Taliansko

Partneri zo Slovenska:Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy (MÚOP, MMB, BKIS), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ZÚ Rím a SI Rím), Pamiatkový úrad SR, Archeologický ústav SAV, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Podunajské múzeum v Komárne, Múzeum mesta Bratislavy, Mestská časť Bratislava-Rusovce, Obec Iža, STUDIO 727

Partneri z iných krajín EÚ:Prof. Lucrezia Ungaro, Museo dei Fori Imperiali (Taliansko) Franz HUmer, Archeologický park Carnuntum (Rakúsko), Prof. Visy (Maďarsko), Ch. Flluegel, Bavorské oddelenie múzeí (Nemecko)

 

Kontakty:

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
www.muop.bratislava.sk, www.facebook.com/muopba/
PhDr. Margaréta Musilová
0904 237 743
muop@bratislava.sk

margareta.musilova07@gmail.com

Linky

opis