Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry - výkazy KULT na rok 2016

  KULT (MKSR)     1 – 01 o ochrane pamiatkového fondu (pdf, 52 kB)

  KULT (MKSR)     3 – 01 o kultúrno-osvetovej činnosti (pdf, 106 kB)

  KULT (MKSR)     4 – 01 o neperiodických publikáciách (pdf, 99 kB)

  KULT (MKSR)     5 – 01 o hudobnom telese a umeleckom súbore (pdf, 78 kB)

  KULT (MKSR)     6 – 01 o galérii (pdf, 75 kB)

  KULT (MKSR)     7 – 01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby (pdf, 89 kB)

  KULT (MKSR)     8 – 01 o vysielaní televíznej programovej služby (pdf, 102 kB)

  KULT (MKSR)     9 – 01 o múzeu (pdf, 84 kB)  

  KULT (MKSR)   10 – 01 o knižnici (pdf, 107 kB)

  KULT (MKSR)   11 – 01 o audiovízii (pdf, 148 kB)

  KULT (MKSR)   12 – 01 o profesionálnom divadle (pdf, 92 kB)

  KULT (MKSR)   14 – 01 o astronomickom zariadení a pracovisku (pdf, 69 kB)  

  KULT (MKSR)   15 – 01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti (pdf, 65 kB)

  KULT (MKSR)   16 – 01 o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry (pdf, 82 kB)

  KULT (MKSR)   17 – 01 o divadelných festivaloch a prehliadkach (pdf, 78 kB)

  KULT (MKSR)  19 – 01 o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel (pdf, 71 kB)

Aktualizované:  12. 1. 2017

Linky

opis