Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry - výkazy KULT na rok 2018

KULT (MKSR)     1 – 01 o ochrane pamiatkového fondu (pdf, 319 kB)

KULT (MKSR)     3 – 01 o kultúrno-osvetovej činnosti (pdf, 675 kB)

KULT (MKSR)     4 – 01 o neperiodických publikáciách (pdf, 521 kB)

KULT (MKSR)     5 – 01 o hudobnom telese a umeleckom súbore (pdf, 387 kB)

KULT (MKSR)     6 – 01 o galérii (pdf, 455 kB)

KULT (MKSR)     7 – 01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby (pdf, 570 kB)

KULT (MKSR)     8 – 01 o vysielaní televíznej programovej služby (pdf, 491 kB)

KULT (MKSR)     9 – 01 o múzeu (pdf, 461 kB)

KULT (MKSR)   10 – 01 o knižnici (pdf, 719 kB)

KULT (MKSR)   11 – 01 o audiovízii (pdf, 730 kB)

KULT (MKSR)   12 – 01 o profesionálnom divadle (pdf, 508 kB)

KULT (MKSR)   14 – 01 o astronomickom zariadení a pracovisku (pdf, 564 kB)

KULT (MKSR)   15 – 01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti (pdf, 492 kB)

KULT (MKSR)   16 – 01 o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry (pdf, 498 kB)

KULT (MKSR)   17 – 01 o divadelných festivaloch a prehliadkach (pdf, 465 kB)

KULT (MKSR)  19 – 01 o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel (pdf, 499 kB)

KULT (MKSR)  20 - 01 o multimediálnom priemysle (pdf, 507 kB)

KULT (MKSR)  21 - 01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach (pdf, 698 kB)

NM (MKSR) 1-01 o kultúre národnostných menšín (pdf, 400 kB)

 

Zverejnené 18. 6. 2018 / Národné osvetové centrum

Linky

opis