Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry za Slovenskú republiku -
výsledky za rok 2018

 

Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2018 (pdf, 3 MB)

 

Ochrana pamiatkového fondu

Ochrana pamiatkového fondu - sumárny výkaz (pdf, 515 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 383 kB)

 

Kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetová činnosť - sumárny výkaz (pdf, 623 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 657 kB)

 

Neperiodické publikácie

Neperiodické publikácie - sumárny výkaz (pdf, 547 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 691 kB)

 

Hudobné telesá a umelecké súbory

Hudobné telesá a umelecké súbory - sumárny výkaz (pdf, 531 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 419 kB)

 

Galérie

Galérie - sumárny výkaz (pdf, 530 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 421 kB)

 

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Vysielanie rozhlasových programových služieb - sumárny výkaz (pdf, 642 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 364 kB)

 

Vysielanie televíznej programovej služby

Vysielanie televíznych programových služieb - sumárny výkaz (pdf, 712 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 441 kB)

 

Múzeá

Múzeá - sumárny výkaz (pdf, 598 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 465 kB)

 

Knižnice (bez akademických a školských knižníc)

Knižnice - sumárny výkaz (pdf, 623 kB)

Verejné knižnice (pdf, 623 kB)

Vedecké knižnice (pdf, 622 kB)

Špeciálne knižnice (pdf, 555 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 646 kB)

 

Audiovízia

Audiovízia - sumárny výkaz (pdf, 661 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 444 kB)

 

Profesionálne divadlá

Divadlá - sumárny výkaz (pdf, 618 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 515 kB)

 

Astronomické zariadenia a pracoviská

Astronomické zariadenia a pracoviská - sumárny výkaz (pdf, 522 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 415 kB)

 

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Cirkvi a náboženské spoločnosti - sumárny výkaz (pdf, 705 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 418 kB)

 

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

Verejné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry - sumárny výkaz (pdf, 608 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 384 kB)

 

Divadelné festivaly a prehliadky

Divadelné festivaly a prehliadky - sumárny výkaz (pdf, 534 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 437 kB)

 

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel - sumárny výkaz (pdf, 597 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 388 kB)

 

Multimediálny priemysel

Multimediálny priemysel - sumárny výkaz (pdf, 659 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 363 kB)

 

Špecializované dizajnérske činnosti

Špecializované dizajnérske činnosti - sumárny výkaz (pdf, 593 kB)

Spravodajské jednotky (pdf, 385 kB)

 

Kultúra národnostných menšín

Kultúra národnostných menšín - sumárny výkaz (pdf, 544 kB)  

Spravodajské jednotky (pdf, 497 kB)

 

Aktualizované 10. 10. 2019  / Národné osvetové centrum - odbor výskumu a štatistiky kultúry

Linky

opis