Štatistika kultúry za rok 2010

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár
Ochrana pamiatkového fondu
v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky


Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva

Komentár
Kultúra národnostných menšín
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský
, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky


Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár
Kultúrno-osvetová činnosť
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský
, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky


Neperiodické publikácie

Komentár
Neperiodické publikácie
v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky


Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár
Hudobné telesá
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Žilinský, Košický
Spravodajské jednotky


Galérie

Komentár
Galérie
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky


Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár
Vysielatelia v SR spolu

Verejnoprávny vysielateľ

Vysielatelia na základe licencie

Spravodajské jednotky


Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár
Vysielatelia v SR spolu

Verejnoprávny vysielateľ

Vysielatelia na základe licencie

Spravodajské jednotky

Múzeá

Komentár

Múzeá
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,
Žilinský
, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky

Knižnice

Komentár
Aktívne knižnice
v Slovenskej republike
Verejné knižnice

Vedecké knižnice

Špeciálne knižnice

Spravodajské jednotky: verejné knižnice
                                   vedecké knižnice
                                   špeciálne knižnice

Audiovízia

Komentár
Audiovízia
v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky


Profesionálne divadlá

Komentár: štátne divadlá,
                neštátne divadlá
Štátne profesionálne divadlá
v Slovenskej republike
Podľa krajov
Bratislavský
, Trnavský, Trenčiansky - nemá profesionálne divadlo, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Neštátne profesionálne divadlá
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Trnavský, Trenčiansky - nemá neštátne divadlo, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský - nemá neštátne divadlo, Košický
Spravodajské jednotky


Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár
Astronomické zariadenia
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský - nemá astronomické zariadenia,
Trnavský
, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Spravodajské jednotky

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár

Cirkvi a náboženské spoločnosti
v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár

Profesionálna hudobná kultúra
v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár
Divadelné festivaly a prehliadky
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský
, Trnavský, Nitriansky,
Žilinský
, Banskobystrický, Košický
Spravodajské jednotky

 


© 2006-2011 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.

Linky

opis