Štatistika kultúry za rok 2011

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár (pdf, 27 kB)
Ochrana pamiatkového fondu  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 23 kB)

Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva

Komentár (pdf, 47 kB)
Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 26 kB), Trnavský (pdf, 26 kB), Trenčiansky (pdf, 26 kB),
Nitriansky (pdf, 26 kB), Žilinský (pdf, 26 kB), Banskobystrický (pdf, 26 kB),
Prešovský (pdf, 26 kB), Košický (pdf, 26 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 123 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár (pdf, 53 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť   v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 45 kB), Trnavský (pdf, 43 kB), Trenčiansky (pdf, 43 kB),
Nitriansky (pdf, 44 kB), Žilinský (pdf, 42 kB), Banskobystrický (pdf, 43 kB),
Prešovský (pdf, 43 kB), Košický (pdf, 42 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 126 kB)

Neperiodické publikácie

Komentár (pdf, 58 kB)
Neperiodické publikácie  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 226 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár (pdf, 54 kB)
Hudobné telesá  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 19 kB), Žilinský (pdf, 19 kB), Košický (pdf, 19 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 25 kB)

Galérie

Komentár (pdf, 43 kB)
Galérie  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 22 kB), Trnavský (pdf, 22 kB), Trenčiansky (pdf, 23 kB),
Nitriansky
(pdf, 22 kB)
, Žilinský (pdf, 22 kB), Banskobystrický (pdf, 22 kB),
Prešovský (pdf, 22 kB), Košický (pdf, 22 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár (pdf, 39 kB)
Vysielatelia v SR spolu   
Verejnoprávny vysielateľ (pdf, 32 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 24 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár (pdf, 42 kB)
Vysielatelia v SR spolu    
Verejnoprávny vysielateľ (pdf, 65 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 66 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 35 kB)

Múzeá

Komentár (pdf, 43 kB)
Múzeá  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 23 kB), Trnavský (pdf, 23 kB), Trenčiansky (pdf, 23 kB),
Nitriansky (pdf, 23 kB), Žilinský (pdf, 23 kB), Banskobystrický (pdf, 23 kB),
Prešovský (pdf, 23 kB), Košický (pdf, 23 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 32 kB)

Knižnice

Komentár (pdf, 67 kB)
Aktívne knižnice v Slovenskej republike
Verejné knižnice    
Vedecké knižnice   
Špeciálne knižnice   
Spravodajské jednotky:
verejné knižnice (pdf, 248 kB)
vedecké knižnice (pdf, 12 kB)
špeciálne knižnice (pdf, 51 kB)

Audiovízia

Komentár (pdf, 29 kB)
Audiovízia v Slovenskej republike  
Spravodajské jednotky (pdf, 59 kB)

Profesionálne divadlá

Komentár:
štátne divadlá, (pdf, 48 kB)
neštátne divadlá (pdf, 31 kB)

Štátne profesionálne divadlá  v Slovenskej republike
Podľa krajov
Bratislavský (pdf, 25 kB), Trnavský (pdf, 24 kB), Trenčiansky-nemá profesionálne divadlo,
Nitriansky
(pdf, 24 kB)
, Žilinský (pdf, 24 kB), Banskobystrický (pdf, 25 kB),
Prešovský (pdf, 24 kB), Košický (pdf, 25 kB)

Neštátne profesionálne divadlá 
v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 21 kB), Trnavský (pdf, 20 kB), Trenčiansky-nemá neštátne divadlo,
Nitriansky-neposkytli štat. údaje, Žilinský (pdf, 21 kB), Banskobystrický (pdf, 20 kB),
Prešovský-nemá neštátne divadlo, Košický (pdf, 21 kB)
Spravodajské jednotky
štátne divadlá (pdf, 19 kB)
neštátne divadlá (pdf, 21 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár (pdf, 46 kB)
Astronomické zariadenia  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský - nemá astronomické zariadenia,
Trnavský (pdf, 14 kB), Trenčiansky (pdf, 14 kB), Nitriansky (pdf, 14 kB),
Žilinský (pdf, 22 kB), Banskobystrický (pdf, 14 kB), Prešovský (pdf, 14 kB),
Košický (pdf, 14 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár (pdf, 37 kB)
Cirkvi a náboženské spoločnosti  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kB)

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár (pdf, 68 kB)
Profesionálna hudobná kultúra  v Slovenskej republike
Spravodajské jednotky (pdf, 48 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár (pdf, 37 kB)
Divadelné festivaly a prehliadky  v Slovenskej republike
Podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 17 kB), Trnavský (pdf, 17 kB), Trenčiansky (pdf, 17 kB),
Nitriansky (pdf, 17 kB)
, Banskobystrický (pdf, 17 kB), Košický (pdf, 17 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 21 kB)


© 2006-2011 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.

Linky

opis