Vedecká komunikácia v novoveku (1500-1800)

Termín podujatia: 9.10.2018   od 11.10.2018
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina  

Konferencia má za cieľ zmapovať a napomôcť sprístupneniu poznatkov o vedeckej komunikácii a intelektuálnom dedičstve v ranom novoveku. Jej zámerom je prispieť k dokumentácii konkrétnych prejavov vedeckej korešpondencie a výmeny informácií a poznatkov medzi vzdelancami (z oblasti vedy, kultúry, politiky, náboženstva, hospodárstva a vzdelávania) v rámci stredoeurópskeho priestoru. Hlavným zámerom konferencie je prispieť k poznaniu vedeckých a kultúrnych transferov a integrovaní vzdelaneckej komunity na území dnešného Slovenska. Konferencia nadväzuje na prebiehajúci vedecký grant APVV a iniciatívy, ktoré sa transformovali do viacerých medzinárodných projektov (COST).

kontakt:

Mgr. Majerová Jarmila, PhD.

+421 905 732 439

jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Linky

opis