Víkend otvorených parkov a záhrad

 

Interpretácia, prezentácia a zdôraznenie hodnôt najmä historických parkov a záhrad Slovenska v kontexte Európskeho dedičstva. Cez pochopenie hodnôt sa snažíme zapojiť ľudí do zmysluplného využívania a aktívnej ochrany nášho spoločného kultúrno-prírodného dedičstva, ktoré parky a záhrady predstavujú.

 

Partneri zo Slovenska:Hlavní partneri - Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Hlavné mesto SR Bratislava, ISA Slovensko Hlavní mediálni partneri - RTVS, TASR

Partneri z iných krajín EÚ: Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky

Partneri z iných krajín EÚ: London Parks and Gardens Trust, UK

 

Kontakty:

Národný Trust n.o.
www.nt.sk
Kubíková Michaela
0907296724
kubikova@nt.sk

Linky

opis