Štátne štatistické zisťovanie
v oblasti kultúry za Slovenskú republiku
výsledky za rok 2017

Správa o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2017 (pdf, 5 MB)

Ochrana pamiatkového fondu 
Ochrana pamiatkového fondu - sumárny výkaz (pdf, 452 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 364 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť
Kultúrno-osvetová činnosť - sumárny výkaz (pdf, 565 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 351 kB)

Neperiodické publikácie
Neperiodické publikácie - sumárny výkaz (pdf, 553 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 373 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory
Hudobné telesá a umelecké súbory - sumárny výkaz (pdf, 469 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 483 kB)

Galérie
Galérie - sumárny výkaz (pdf, 468 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 421 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby
Vysielanie rozhlasových programových služieb - sumárny výkaz (pdf, 646 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 359 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby
Vysielanie televíznych programových služieb - sumárny výkaz (pdf, 660 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 367 kB)

Múzeá
Múzeá - sumárny výkaz (pdf, 467 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 379 kB)

Knižnice (bez akademických a školských knižníc)

Knižnice - sumárny výkaz (pdf, 561 kB)
Verejné knižnice (pdf, 561 kB)
Vedecké knižnice (pdf, 560 kB)
Špeciálne knižnice (pdf, 561 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 768 kB)

Audiovízia
Audiovízia - sumárny výkaz (pdf, 697 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 613 kB)

Profesionálne divadlá
Divadlá - sumárny výkaz (pdf, 550 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 375 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská
Astronomické zariadenia a pracoviská - sumárny výkaz (pdf, 459 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 350 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti
Cirkvi a náboženské spoločnosti - sumárny výkaz (pdf, 564 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 353 kB)

Verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Verejné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry - sumárny výkaz (pdf, 477 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 390 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky
Divadelné festivaly a prehliadky - sumárny výkaz (pdf, 472 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 361 kB)

Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel
Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel - sumárny výkaz (pdf, 468 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 397 kB)

Kultúra národnostných menšín
Kultúra národnostných menšín - sumárny výkaz (pdf, 564 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 503 kB)Aktualizované 19. 6. 2018  / Národné osvetové centrum - odbor výskumu a štatistiky kultúry

Linky

opis