Program 8 - Kultúrne poukazy

 

      Informácie o programe Kultúrne poukazy 2012 sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

Linky