Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie - vzor

 

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ (pdf, 75 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.1 až 1.3 (pdf, 78 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.4 (pdf, 78 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – správca – program 1 (pdf, 78 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 74 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC (pdf, 87 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.1 až 1.3 (pdf, 87 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (zriaďovateľ) (pdf, 71 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (bez zriaďovateľa) (pdf, 54 kB)

 

Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Linky