Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva“) medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) sa uzatvára na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme je úprava podmienok poskytnutia príspevku zo štátneho rozpočtu TASR na poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Služby vo verejnom záujme vykonáva TASR v zmysle zmluvy nepretržite počas celého kalendárneho roka a všetky služby, na ktoré sa poskytuje príspevok, poskytuje TASR  bezodplatne.

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Linky