KONTRAKTY NA ROK 2005
medzi MK SR a nasledovnými príspevkovými a rozpočtovou organizáciou

 

Číslo kontraktu Organizácia Prílohy
MK- 9950/2004-700 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava (pdf, 29.1 kB) Tabuľka č. 1 (pdf, 19.1 kB)
Prílohy č. 1 až 8 (pdf, 32.1 kB)
Komentár k prílohám:
č. 1 (pdf, 64.8 kB), č. 2 (pdf, 62.9 kB),
č. 3 (pdf, 67.1 kB), č. 4 (pdf, 66.9 kB),
č. 5 (pdf, 80.9 kB), č. 6 (pdf, 58.1 kB),
č. 7 (pdf, 61.3 kB)
MK- 9951/2004-700 Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo
(pdf, 31 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 13.7 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 93.1 kB), č. 2 (pdf, 90.5 kB),
č. 3 (pdf, 96.1 kB), č. 4 (pdf, 84.6 kB),
č. 5 (pdf, 87.5 kB), č. 6 (pdf, 84 kB),
č. 7 (pdf, 81 kB), č. 8 (pdf, 83.1 kB),
č. 9 (pdf, 100.3 kB), č. 10 (pdf, 66.3 kB),
č. 11 (pdf, 89.9 kB), č. 12 (pdf, 89.3 kB),
č. 13 (pdf, 65.7 kB)
MK- 9952/2004-700 Národné osvetové centrum
Bratislava
(pdf, 27.6 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 16.6 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 116.5 kB), č. 2 (pdf, 64.4 kB)
MK- 9953/2004-700 Slovenský filmový ústav
Bratislava
(pdf, 26.7 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 88.8 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 88.8 kB), č. 2 (pdf, 145.8 kB),
č. 3 (pdf, 91.5 kB), č. 4 (pdf, 101.8 kB),
č. 5 (pdf, 104.3 kB), č. 6 (pdf, 92.3 kB),
č. 7 (pdf, 92.7 kB), č. 8 (pdf, 127.7 kB),
MK- 9954/2004-700 Maďarský umelecký súbor
Mladé srdcia, Bratislava
(pdf, 28.1 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 16.6 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 115.1 kB), č. 2 (pdf, 111.3 kB),
č. 3 (pdf, 90.9 kB)
MK- 9955/2004-700 Dom zahraničných Slovákov
Bratislava
(pdf, 28.4 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 18.6 kB)
Prílohy č. 1 až 5 (pdf, 233.1 kB)
Komentár k prílohám č. 1 až 5 (pdf, 88.3 kB)
MK- 9956/2004-700 Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi
Bratislava
(pdf, 28.1 kB)
Tabuľka č. 1 a 1a (pdf, 18.6 kB)
Prílohy č. 1 až 3 (pdf, 304 B)
Komentár k prílohám č. 1 až 3 (pdf, 67.5 kB)
MK- 9957/2004-700 Divadlo Nová scéna
Bratislava
(pdf, 29.9 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 16.7 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 57 kB), č. 2 (pdf, 62 kB),
č.
3 (pdf, 62 kB)
Tabuľka k prílohe:
č. 1 (pdf, 16.1 kB), č. 2 (pdf, 15.8 kB),
č. 3 (pdf, 15.8 kB)
MK- 9958 /2004-700 Štátna opera
Banská Bystrica
(pdf, 28.4 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 17 kB)
Príloha č. 1
(pdf, 60.3 kB)
Tabuľka k prílohe č. 1
(pdf, 60.3 kB)
MK- 9959/2004-700 Štátne divadlo
Košice
(pdf, 27.5 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 19.1 kB)
Tabuľky k prílohám č. 1 a 2
(pdf, 89.8 kB) Komentár k prílohám č.1 a 2 (pdf, 62.7 kB)
MK- 9960/2004-700 Štátna filharmónia
Košice
(pdf, 28.3 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 28.1 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 11.5 kB), č. 2 (pdf, 7.1 kB),
č.
3 (pdf, 6.7 kB)
Tabuľka k prílohe:
č. 1 (pdf, 101 kB), č. 2 (pdf, 107.4 kB),
č.
3 (pdf, 101.5 kB)
MK- 9961/2004-700 Štátny komorný orchester
Žilina
(pdf, 28 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 65.8 kB)
Prílohy č. 1 až 3
(pdf, 72.8 kB)
Komentár k prílohám č. 1 až 3 (pdf, 57.2 kB)
MK- 9996/2004-700 Umelecký súbor Lúčnica
Bratislava
(pdf, 28.1 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 18.8 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 72.6 kB), č. 1a (pdf, 59.8 kB),
č. 2 (pdf, 73.5 kB), č. 2a (pdf, 59.6 kB)
Komentár k prílohám (pdf, 58.2 kB)
MK- 9997/2004-700 Slovenský ľudový umelecký kolektív
Bratislava
(pdf, 28.5 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 48.3 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 70.6 kB), č. 2 (pdf, 71.4 kB),
č.
3 (pdf, 69.5 kB), č. 4 (pdf, 69.1 kB)
Komentár k prílohám:
č. 1 (pdf, 57.1 kB), č. 2 (pdf, 50.5 kB),
č.
3 (pdf, 49.5 kB), č. 4 (pdf, 50.5 kB)
MK- 9998/2004-700 Divadelný ústav
Bratislava
(pdf, 28.6 kB)
Tabuľka č.1 tabuľky k prílohám č. 1 až 7 (pdf, 28.3 kB)
Komentár k prílohám č. 1 až 7 (pdf, 180 kB)
MK- 9999/2004-700 Hudobné centrum
Bratislava
(pdf, 28.6 kB)
Tabuľka č. 1, tabuľky k prílohám č.1 až 6 (pdf, 39 kB)
Prílohy č. 1 až 6 (pdf, 167.9 kB)
MK- 10000/2004-700 Slovenské centrum dizajnu
Bratislava
(pdf, 41.1 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 16.1 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 50.1 kB), č. 2 (pdf, 57.3 kB),
č.
3 (pdf, 48.8 kB), č. 4 (pdf, 78.7 kB),
č.
5 (pdf, 66.2 kB)
MK- 10001/2004-700 Literárne informačné centrum
Bratislava
(pdf, 33.1 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 19.5 kB)
Prílohy č. 1 až 10
(pdf, 160.1 kB)
Tabuľky k prílohám č. 1 až 10
(pdf, 129.8 kB)
MK- 10002/2004-700 Správa kultúrnych zariadení MK SR
Bratislava
(pdf, 28 kB)
Tabuľka č. 1 (pdf, 17.2 kB)
Prílohy a tabuľky k prílohám č. 1 až 6
(pdf, 160.1 kB)
MK- 10003/2004-700 Medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana, Bratislava
(pdf, 29 kB)
Tabuľka č. 1
Prílohy a tabuľky k prílohám č. 1 až 5
(pdf, 134.7 kB)


Linky