Verejné odpočty a výročné správy za rok 2001

Dátum:
19.3.2002
Pamiatkový ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 19. marca, 10:00, PU, Zasadačka PU, Cesta na Červený most 6, Bratislava
 • pu.rtf (pdf, 1.3 MB)
Dátum:
10.4.2002
Slovenský ľudový umelecký kolektív
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 10. apríla, 10:00, NOC, Knižnica V- klubu (prízemie), Nám. SNP 12, Bratislava
 • sluk.rtf (pdf, 218.7 kB)
Dátum:
10.4.2002
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 10. apríla, 13:00, SKN, Zasadačka SKN, Štúrova č. 36, Levoča
 • skne.rtf (pdf, 761.5 kB)
Dátum:
10.4.2002
Dom zahraničných Slovákov
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 10. apríla, 13:00, Zasadačka II. poschodie, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • dzs.rtf (pdf, 265.2 kB)
Dátum:
12.4.2002
MUS - Mladé srdcia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12. apríla, 13:00, MUS-MS, I. poschodie, Mostová č. 8, Bratislava
 • mus.rtf (pdf, 199.7 kB)
Dátum:
16.4.2002
Hudobné centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. apríla  o 14:00,Zasadačka sekretariátu riaditeľky – II. poschodie, Michalská 10, Bratislava
 • hc.rtf (pdf, 927 kB)
Dátum:
16.4.2002
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. apríla  o 10:00,Prednášková sála, Komárňanská 134, Hurbanovo
 • suh.rtf (pdf, 454.4 kB)
Dátum: 19.4.2002 Bibiana
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 19. apríla, 14:00, Bibiana, Panská 41, Bratislava
 • bibiana.rtf (pdf, 418.7 kB)
Dátum: 22.4.2002 Slovenská národná knižnica, Martin
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 22. apríla, 13:00, SNK, kinosála – prízemie, Nám. J. C.Hronského 1, Martin
 • snk.rtf (pdf, 1.1 MB)
Dátum: 23.4.2002 ÚĽUV
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23. apríla, 10:00, ÚĽUV, Zasadačka II. posch., Obchodná 64, Bratislava
 • uluv.rtf (pdf, 511.3 kB)
Dátum: 23.4.2002 Slovenské národné múzeum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23. apríla, 13:00, SNM, - Etnografické múzeum, zasadacia miestnosť, Malá Hora 2, Martin
 • snm.rtf (pdf, 1.2 MB)
Dátum: 24.4.2002 Múzeum SNP
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 24. apríla, 13:00, M SNP, Zasadačka M SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
 • msnp.rtf (pdf, 345.4 kB)
Dátum: 24.4.2002 SND
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 24. apríla, 10:00, SND, Zasadačka generálneho riaditeľa, Gorkého 4, Bratislava
 • snd.rtf (pdf, 726.8 kB)
 • príloha (pdf, 194.6 kB)
Dátum: 25.4.2002 Slovenský filmový ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 25. apríla, 10:30, Charlie s, kinosála č.2, Špitálska ul., Bratislava
 • sfu.rtf (pdf, 838.8 kB)
Dátum: 25.4.2002 UKB
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 25. apríla, 9:00, Multimediálny kabinet UKB I. Posch., Michalská 1, Bratislava
 • ukb.rtf (pdf, 940.6 kB)
 • príloha 1 (pdf, 59.5 kB)
 • príloha 2 (pdf, 18 kB)
Dátum: 26.4.2002 NOC
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 26. apríla, 8:00, NOC, Zasadačka NOC III. posch., Nám. SNP 12, Bratislava
 • noc.rtf (pdf, 1.5 MB)
 • príloha (pdf, 2.9 MB)
Dátum: 30.4.2002 SFK Pro Slovakia
 • fond, Ministerstvo kultúry SR
 • 30. apríla, 13:00, MK SR, Zasadačka - II. posch., Nám. SNP č. 33, Bratislava
 • sfkps.rtf (pdf, 63.7 kB)
Dátum:
6. 5.2002
Slovenské technické múzeum, Košice
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 11:00, STM, Zasadačka STM I. Posch., Hlavná 88, Košice
 • stm.rtf (pdf, 241.2 kB)
Dátum:
6.5.2002
Divadelný ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 9:30, DÚ Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • du.rtf (pdf, 931.4 kB)
Dátum:
6.5.2002
Literárne informačné centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 14:00, MK SR, Zasadačka - II. posch., Nám. SNP č. 33, Bratislava
 • lic.rtf (pdf, 1.7 MB)
Dátum:
7.5.2002
Divadlo Nová scéna
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 7. mája, 9:00, DNS, Zasadačka generálneho riaditeľa, Živnostenská 1, Bratislava
 • ns.rtf (pdf, 235.7 kB)
Dátum:
7.5.2002
Slovenské centrum dizajnu
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 7. mája, 13:00, SCD, Študovňa knižnice SCD- III. posch., Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • scd.rtf (pdf, 207 kB)
Dátum:
13.5.2002
Slovenská filharmónia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 13. mája, 13:00, SF, Divadelné štúdio, Palackého 2, Bratislava
 • sf.rtf (pdf, 253.6 kB)
Dátum:
15.5.2002
Lúčnica
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. mája, 10:00, Lúčnica, Riaditeľňa I. posch., Štúrová 6, Bratislava
 • lucnica.rtf (pdf, 195.9 kB)
Dátum:
15.5.2002
Slovenská národná galéria
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. mája, 10:00, SNG, Kinosála budovy SNG - prízemie, Riečna 1, Bratislava
 • sng.rtf (pdf, 492.1 kB)
Dátum:
17.5.2002
Štátna opera, Banská Bystrica
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 17. mája, 10:00, ŠO, Národná 11, Banská Bystrica
 • so.rtf (pdf, 584.6 kB)
 • príloha (pdf, 11.4 kB)
Dátum:
21.5.2002
Správa kultúrnych zariadení MK SR
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21. mája, 10:00, MK SR, Zasadačka - II. posch., Nám. SNP č. 33, Bratislava
 • skz.rtf (pdf, 142.1 kB)
Dátum:
22.5.2002
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 22. mája, 10:00, MK SR, Zasadačka - II. posch., Nám. SNP č. 33, Bratislava
 • uvsc.rtf (pdf, 193.4 kB)
Linky