Verejné odpočty a výročné správy za rok 2002

Dátum:
15. 4. 2003
Literárne informačné centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. apríla, 10:00, malá zas. MK SR, nám. SNP 33, Bratislava
 • lic.pdf (pdf, 2 MB)
Dátum:
15. 4. 2003
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. apríla, 13:00, malá zasadačka ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava
 • uluv.pdf (pdf, 352 kB)
Dátum:
15. 4. 2003
Univerzitná knižnica v Bratislave
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. apríla, 9:00, Multimediálny kabinet UKB I. Posch., Michalská 1, Bratislava
 • ukb.rtf (pdf, 1.2 MB)
Dátum:
17. 4. 2003
BIBIANA
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 17. apríla, 10:00, zasadačka č. dv. 9, 1. posch. Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
 • bibiana.rtf (pdf, 940.9 kB)
Dátum:
23. 4. 2003
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23. apríla, 11:00, čitáreň, 1. posch., Hlavná 10, Košice
 • svkk.rtf (pdf, 2.8 MB)
Dátum:
23. 4. 2003
Štátna vedecká knižnica Prešov
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23. apríla, 14:00, ŠVK, Hlavná 99, Prešov, študovňa špeciálnych dokumentov
 • svkp.rtf (pdf, 566.6 kB)
Dátum:
24. 4. 2003
Slovenské národné divadlo
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 24. apríla, 10:00, II. posch. zasadačka SND, Gorkého 4, Bratislava
 • snd.pdf (pdf, 748.5 kB)
Dátum:
24. 4. 2003
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 24. apríla, 10:00, zasadačka SKN, Štúrova 36, Levoča
 • skn.pdf (pdf, 1.3 MB)
Dátum:
25. 4. 2003
Slovenské národné múzeum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 25. apríla, 11:00, zasadačka na 1. posch., Vajanského náb. 2, Bratislava
 • snm.pdf (pdf, 2.4 MB)
Dátum:
30. 4. 2003
Pamiatkový úrad SR
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 30. apríla, 10:30, Cesta na Č. most 6, 2. posch. , Bratislava
 • pu.pdf (pdf, 2.4 MB)
Dátum:
30. 4. 2003
Dom zahraničných Slovákov
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 30. apríla, 10:00, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • dzs.pdf (pdf, 546.8 kB)
Dátum:
6. 5. 2003
Divadlo Nová scéna
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 9:30, Živnostenská 1, Bratislava
 • ns.pdf (pdf, 538.4 kB)
Dátum:
6. 5. 2003
Štátna vedecká knižnica
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 10:00, Spoločenská sála Lazovná 9, Banská Bystrica
 • svkbb.pdf (pdf, 1.5 MB)
Dátum:
6. 5. 2003
Slovenská národná knižnica
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 13:00, SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
 • snk.pdf (pdf, 1.9 MB)
Dátum:
6. 5. 2003
Slovenská filharmónia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 13:00, Filharmonický klub, Medená 3, Bratislava
 • sf.pdf (pdf, 590.9 kB)
Dátum:
7. 5. 2003
Slovenská ústredná hvezdáreň
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 7. mája, 10:00, Prednášková sála, Komárňanská 134, Hurbanovo
 • suh.pdf (pdf, 1 MB)
Dátum:
12. 5. 2003
Slovenská národná galéria
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 12. mája, 13:00, Riečna 1, Bratislava
 • sng.rtf (pdf, 264.1 kB)
Dátum:
13. 5. 2003
Štátna opera
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 13. mája, 9:00, Národná 11, Banská Bystrica
 • sobb.zip (pdf, 119.2 kB)
Dátum:
13. 5. 2003
Slovenský filmový ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 13. mája, 10:00, Špitálska 4, Bratislava
 • sfu.zip (pdf, 163.2 kB)
Dátum:
13. 5. 2003
Múzeum SNP
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 13. mája, 10:00, Kapitulská 23, Banská Bystrica
 • msnp.rtf (pdf, 233.4 kB)
Dátum:
13. 5. 2003
Štátna galéria
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 13. mája, 11:00, MSNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
 • sgbb.rtf (pdf, 177.6 kB)
Dátum:
14. 5. 2003
Štátny komorný orchester
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 14. mája, 11:00, Dolný val 47, Žilina
 • skoz.doc (pdf, 159.5 kB)
Dátum:
15. 5. 2003
US Lúčnica
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. mája, 10:00, Štúrova 9, Bratislava
 • luc.zip (pdf, 28.2 kB)
Dátum:
16. 5. 2003
Slovenské technické múzeum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. mája, 9:00, Hlavná 88, Košice
 • stm.zip (pdf, 65 kB)
Dátum:
16. 5. 2003
Východoslovenská galéria
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. mája, 10:00, Hlavná 27, Košice
 • vsg.rtf (pdf, 180.8 kB)
Dátum:
16. 5. 2003
Štátna filharmónia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. mája, 11:00, Moyzesova 66, Košice
 • sfk.rtf (pdf, 316.6 kB)
Dátum:
16. 5. 2003
Štátne divadlo
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. mája, 13:00, Hlavná 58, Košice
 • sdk.zip (pdf, 123.4 kB)
Dátum:
16. 5. 2003
MUS Mladé srdcia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 16. mája, 13:00, Mostová 8, Bratislava
 • ms.rtf (pdf, 273.4 kB)
Dátum:
21. 5. 2003
SĽUK
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21. mája, 10:00, Balkánska 31, Bratislava
 • sluk.rtf (pdf, 209 kB)
Dátum:
22. 5. 2003
ÚVŠC
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 22. mája, 10:00, MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava
 • cirk.rtf (pdf, 191.6 kB)
Dátum:
26. 5. 2003
Národné osvetové centrum Bratislava
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 25. máj, 8:00, NOC 3. poschodie, SNP 12, Bratislava
 • noc.pdf (pdf, 287.7 kB)
Dátum:
27. 5. 2003
Divadelný ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 27. mája, 10:00, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • du.doc (pdf, 1.1 MB)
Dátum:
27. 5. 2003
SKZ MK SR
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 27. mája, 11:00, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • skz2.rtf (pdf, 272.1 kB)
Dátum:
29. 5. 2003
Hudobné centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 29. mája, 10:00, Michalská 10, Bratislava
 • hc.rtf (pdf, 529.6 kB)
Dátum:
11. 6. 2003
Slov. centrum dizajnu
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 11. júna, 13:00, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • scd.rtf (pdf, 257.6 kB)


Linky