Verejné odpočty a výročné správy za rok 2003

Dátum:
2. 4. 2004
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 2. apríla, 13:00, kancelária riaditeľa 1. posch., Mostová 8, Bratislava
 • msr.pdf (pdf, 946.3 kB)
Dátum:
5. 4. 2004
Dom zahraničných Slovákov
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5 apríla, 10:00, zasadačka 2. posch., Jakubovo nám. 12,  Bratislava
 • dzs.pdf (pdf, 705.8 kB)
Dátum:
5. 4. 2004
Divadlo Nová scéna
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5 apríla, 10:30, zasadačka riaditeľa 5. posch., Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
 • ns.pdf (pdf, 536.3 kB)
Dátum:
7. 4. 2004
Slovenský filmový ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 7. apríla, 11:00, Filmový klub IC.SK, Špitálska 4, Bratislava
 • sfu.pdf (pdf, 2.3 MB)
Dátum:
27. 4. 2004
Literárne informačné centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 27 apríla, 10:00, veľká zasadačka č. m. 236, MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava
 • lic.pdf (pdf, 469.8 kB)
Dátum:
15. 4. 2004
Pamiatkový úrad SR
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15. apríla, 10:30, veľká zasadačka - 2. posch., Cesta na Červený most 6, Bratislava
 • pu.pdf (pdf, 805.4 kB)
Dátum:
15. 4. 2004
ÚĽUV
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15 apríla, 13:00, malá zasadačka, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
 • uluv.pdf (pdf, 740.7 kB)
Dátum:
15. 4. 2004
Slovenské národné múzeum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 15 apríla, 14:00, Kaviareň Múzeum, Vajanského nábr. 2, SNM, Bratislava
 • snm.pdf (pdf, 2.7 MB)

Dátum:

19. 4. 2004

Slovenská filharmónia
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 19. apríla, 13:00, Malá sála, Medená 3, Bratislava
 • sf.pdf (pdf, 592.4 kB)
Dátum:
20. 4. 2004
Divadelný ústav
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 20 apríla, 10:00, Štúdio 12 prízemie, Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • du.pdf (pdf, 1.2 MB)
Dátum:
20. 4. 2004
Štátna galéria v Banskej Bystrici
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 20. apríla, 10:00, Dolná 8, Banská Bystrica
 • sg_bb.pdf (pdf, 432.7 kB)
Dátum:
21. 4. 2004
BIBIANA
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21. apríla, 10:00, zasadačka - č. dv. 9, 1. posch., Panská 41, 815 39 Bratislava
 • bib.pdf (pdf, 1 MB)
Dátum:
21. 4. 2004
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21. apríla, 10:00, Spoločenská sála, Lazovná 9, Banská Bystrica
 • svk_bb.pdf (pdf, 1.5 MB)
Dátum:
21. 4. 2004
Slovenská národná galéria
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21 apríla, 11:00, Kinosála, Riečna 1, 815 13 Bratislava
 • sng.pdf (pdf, 817.4 kB)
Dátum:
21. 4. 2004
Múzeum SNP Banská Bystrica
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 21 apríla, 13:00, zasadačka, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
 • snp.pdf (pdf, 719 kB)
Dátum:
22. 4. 2004
Štátna vedecká knižnica
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 22. apríla, 10:00, Študovňa špeciálnych dokumentov, Hlavná 99, Prešov
 • svk_p.pdf (pdf, 1004.2 kB)
Dátum: 22. 4. 2004 Štátna vedecká knižnica v Košiciach
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 22. apríla, 13:00, veľká čitáreň - 1. posch., Hlavná 10, 042 30 Košice
 • svk_k.pdf (pdf, 2.7 MB)
Dátum:
23. 4. 2004
Slovenské technické múzeum Košice
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23 apríla, 10:00, Hlavná 88, Košice
 • stm.pdf (pdf, 740.7 kB)
Dátum:
23. 4. 2004
Východoslovenská galéria
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 23 apríla, 13:00, Historická sála, Hlavná 27, Košice
 • vgk.pdf (pdf, 729.5 kB)
Dátum:
27. 4. 2004
Slovenské centrum dizajnu
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 27. apríla, 9:00, malá zasadačka, MK SR, Bratislava
 • scd.pdf (pdf, 566.4 kB)
Dátum:
27. 4. 2004
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 27. apríla, 10:00, Prednášková sála, Prevádzková budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo
 • suh.pdf (pdf, 928.6 kB)
Dátum:
28. 4. 2004
Štátny komorný orchester v Žiline
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 28. apríla, 11:00, Dolný val 47, Žilina
 • sko.pdf (pdf, 398 kB)
Dátum:
29. 4. 2004
Štátna opera
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 29. apríla, 11:00, Štátna opera - Bohéma klub, Národná 11, 974 01 Banská Bystrica
 • so_bb.pdf (pdf, 858.6 kB)
Dátum:
5. 5. 2004
Slovenské národné divadlo
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5. mája, 10:00, 2. posch., zasadačka SND, Gorkého 4, Bratislava
 • snd.pdf (pdf, 561.6 kB)
Dátum:
5. 5. 2004
SĽUK
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 5 mája, 13:00, Bratislava - Rusovce
 • sluk.pdf (pdf, 543.1 kB)
Dátum:
6. 5. 2004
Štátna filharmónia Košice
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 9:30, salónik 1. posch., Dom umenia, Moyzesova 66, Košice
 • sfk.pdf (pdf, 2.1 MB)
Dátum:
6. 5. 2004
Štátne divadlo Košice
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 6. mája, 11:00, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, Košice
 • sdk.pdf (pdf, 1.3 MB)
Dátum:
10. 5. 2004
Slovenská národná knižnica
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 10. mája, 13:00, Konferenčná sála, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
 • snk.pdf (pdf, 2.1 MB)
Dátum:
11. 5. 2004
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. H. v Levoči
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 11. mája, 10:00, zasadačka SKN, Štúrova 36, Levoča
 • skne.pdf (pdf, 1 MB)
Dátum:
11. 5. 2004
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 11. mája, 10:00, malá zasadačka MK SR Nám. SNP 33, Bratislava
 • uvsc.pdf (pdf, 502.3 kB)
Dátum:
17. 5. 2004
Národné osvetové centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 17. mája, 9:00, SNP 12, Bratislava
 • noc.pdf (pdf, 955.6 kB)
Dátum:
17. 5. 2004
Lúčnica
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 17. mája, 10:00, riaditeľňa 1. posch., Štúrova 6, Bratislava
 • luc.pdf (pdf, 569.7 kB)
Dátum:
20. 5. 2004
Univerzitná knižnica v Bratislave
 • rozpočtová organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 20. mája, 10:00, stredisko UNESCO - 1. posch., Klariská 5, Bratislava
 • uk.pdf (pdf, 2.3 MB)
Dátum:
26. 5. 2004
Správa kultúrnych zariadení MK SR
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 26. mája, 10:00, zasadačka 2. posch. , Jakubovo nám. 12, Bratislava
 • skz.pdf (pdf, 600.1 kB)
Dátum:
27. 5. 2004
Hudobné centrum
 • príspevková organizácia, Ministerstvo kultúry SR
 • 27. mája, 10:00, Zasadačka - sekretariát riaditeľa, 2. posch., Michalská 10, 815 36 Bratislava
 • hc.pdf  (pdf, 1.5 MB)

 

Linky