Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2005

Termín: dátum/hodina Organizácia Miesto konania verejného odpočtu
22.3.2006/11.00 Múzeum SNP, (pdf, 281.9 kB)
Banská Bystrica (zip (pdf, 76.4 kB))
Zasadacia miestnosť MSNP
30.3.2006/9.00 Dom zahraničných Slovákov, (pdf, 192.9 kB)
Bratislava (zip (pdf, 52.5 kB))
Jakubovo námestie 12, Bratislava
30.3.2006/10.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív, (pdf, 142.8 kB)
Bratislava (zip (pdf, 33.4 kB))
SĽUK - Rusovce
3.4.2006/11.00 Tlačová agentúra – Slovakia, (pdf, 199.5 kB)
Bratislava (zip (pdf, 71.2 kB))
Zasadacia miestnosť GR
4.4.2006/16.30 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, (pdf, 204 kB)
Levoča (zip (pdf, 82.3 kB))
Zasadacia miestnosť SKN
5.4.2006/10.00 Štátna vedecká knižnica, (pdf, 406.1 kB)
Prešov (zip (pdf, 108 kB))
Študovňa špeciálnych dokumentov
5.4.2006/14.00 Štátna vedecká knižnica, (pdf, 524.5 kB)
Košice (zip (pdf, 230.5 kB))
InfoUSA, I. poschodie ŠVK
5.4.2006/16.00 Slovenské technické múzeum (pdf, 228.3 kB), Košice (zip (pdf, 107.5 kB)) Zasadacia miestnosť STM
6.4.2006/10.00 Štátna vedecká knižnica, (pdf, 424.5 kB)
Banská Bystrica (zip (pdf, 127.5 kB))
Prednášková sála na II. poschodí
6.4.2006/13.00 Štátna galéria, (pdf, 258.3 kB)
Banská Bystrica (zip (pdf, 61.1 kB))
Priestory ŠG
7.4.2006/13.00 Maďarský umelecký súbor MS (pdf, 219.2 kB),
Bratislava (zip (pdf, 105.7 kB))
Mostová ulica, Bratislava
10.4.2006/8.00 Slovenské centrum dizajnu, (pdf, 259.8 kB)
Bratislava (zip (pdf, 72.4 kB))
Knižnica SCD č. dv. 306
10.4.2006/9.00 Slovenská národná knižnica, (pdf, 674 kB)
Martin (zip (pdf, 191.5 kB))
Konferenčná sála SNK
11.4.2006/14.00 Literárne informačné centrum, (pdf, 445.3 kB)
Bratislava (zip (pdf, 355.6 kB))
Veľká zasadačka MK SR
11.4.2006/11.00 Slovenský filmový ústav, (pdf, 863.8 kB)
Bratislava (zip (pdf, 316.2 kB))
FK Charlie centrum
12.4.2006/10.00 Umelecký súbor Lúčnica, (pdf, 146.5 kB)
Bratislava (zip (pdf, 29.1 kB))
Priestory US Lúčnica
19.4.2006/11.00 Slovenská národná galéria, (pdf, 258.3 kB)
Bratislava (zip (pdf, 61.1 kB))
Kinosála SNG
21.4.2006/10.00 Dom umenia pre deti – Bibiana, (pdf, 1 MB)
Bratislava (zip (pdf, 853.6 kB))
Zasadacia miestnosť č. dv. 9, I. posch.
24.4.2006/10.00 Slovenská ústredná hvezdáreň, (pdf, 322.6 kB)
Hurbanovo (zip (pdf, 121.9 kB))
Prednášková sála SÚH
25.4.2006/10.00 Univerzitná knižnica, (pdf, 1.4 MB)
Bratislava (zip (pdf, 2.3 MB))
Viacúčelová sála, Ventúrska ulica
26.4.2006/11.00 Štátny komorný orchester, (pdf, 120.7 kB)
Žilina (zip (pdf, 120.7 kB))
Priestory ŠKO
27.4.2006/9.30 Štátna filharmónia, (pdf, 230.5 kB)
Košice (zip (pdf, 48.5 kB))
Salónik Domu umenia ŠF
27.4.2006/11.00 Štátne divadlo, (pdf, 248.9 kB)
Košice (zip (pdf, 204.6 kB))
Malá scéna ŠD
27.4.2006/14.00 Východoslovenská galéria, (pdf, 162.6 kB)
Košice (zip (pdf, 71.6 kB))
Priestory VSG
28.4.2006/10.00 Divadlo Nová scéna, (pdf, 174.3 kB)
Bratislava (zip (pdf, 96.9 kB))
Zasadacia miestnosť DNS
3.5.2006/10.00 Divadelný ústav, (pdf, 9.1 MB)
Bratislava (zip (pdf, 710.9 kB))
Štúdio 12 DÚ
4.5.2006/11.00 Pamiatkový úrad SR, (pdf, 1.7 MB)
Bratislava (zip (pdf, 1 MB))
Veľká zasadačka PÚ SR
11.5.2006/11.00 Štátna opera, (pdf, 291.2 kB)
Banská Bystrica (zip (pdf, 102.8 kB))
Bohéma klub ŠO BB
16.5.2006/10.00
* Zmena termínu
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, (pdf, 8.8 MB)
Bratislava (zip (pdf, 178.5 kB))
Malá zasadačka ÚĽUV-u
17.5.2006/10.30 Slovenské národné múzeum, (pdf, 1.9 MB)
Bratislava (zip (pdf, 581 kB))
Kaviareň Múzeum, Vajanského nábr.
23.5.2006/14.00 Slovenská filharmónia, (pdf, 228.9 kB)
Bratislava (zip (pdf, 85.4 kB))
Filharmonický klub
25.5.2006/10.00 Slovenské národné divadlo, (pdf, 179.2 kB)
Bratislava (zip (pdf, 53.1 kB))
Zasadacia miestnosť SND
29.5.2006/9.00 Národné osvetové centrum, (pdf, 781.4 kB)
Bratislava (zip (pdf, 733.3 kB))
NOC III. poschodie, č. dv. 302
30.5.2006/10.00 Hudobné centrum, (pdf, 638.4 kB)
Bratislava (zip (pdf, 320.6 kB))
Zasadacia miestnosť HC
30.5.2006/11.00 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, (pdf, 136.7 kB)
Bratislava (zip (pdf, 46.5 kB))
Priestory ÚVŠC
31.5.2006/11.00 Správa kultúrnych zariadení MK SR, (pdf, 134.4 kB)
BA (zip (pdf, 35.8 kB))
Zasadacia miestnosť  na II. poschodí

* V súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou Obchodnej ulice

Linky