Výročné správy za rok 2008

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2008

Termín: dátum/hodina Organizácia Miesto konania verejného odpočtu
18.3.2009/10.00 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 312.8 kB) VIB – Satelit, Dobrovičova 3, BA
31.3.2009/10.00 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 3.8 MB) Prednášková sála
31.3.2009/14.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 314 kB) Zasadacia miestnosť
1.4.2009/10.00 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 409.7 kB) Zasadacia miestnosť
1.4.2009/14.00 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 464.3 kB) Informačno - vedecké centrum
2.4.2009/10.00 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 527 kB) InfoUSA, 1. poschodie
2.4.2009/14.00 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 306.8 kB) Budova STM – Historická sála
6.4.2009/11.00 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 798.6 kB) Bohéma klub
6.4.2009/11.00 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 2.6 MB) Sídelná budova SNM
7.4.2009/10.00 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, BA (pdf, 13 MB) Zasadacia miestnosť, 1. poschodie
7.4.2009/10.00 Tlačová agentúra SR – Slovakia, Bratislava (pdf, 809.1 kB) Účelové zariadenie MK SR, Biela ul.
8.4.2009/10.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 168.7 kB) Budova SĽUK-u
15.4.2009/11.00 Pamiatkový úrad SR, Bratislava (pdf, 1.4 MB) Veľká zasadacia miestnosť
16.4.2009/11.00 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 1.5 MB) Kinosála FTF VŠMU, Svoradova 2
20.4.2009/10.00 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 928.8 kB) Konferenčná sála
20.4.2009/11.00 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 143.2 kB) Zasadacia miestnosť, 1. poschodie
21.4.2009/10.00 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 1.8 MB) Nová budova - Generálne riaditeľstvo
22.4.2009/10.00 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 443 kB) Veľká zasadacia miestnosť MK SR
23.4.2009/10.00 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 345.4 kB) Galéria ÚĽUV-u
28.4.2009/11.00 Divadelný ústav, Bratislava, (pdf, 784.59 kb) príloha (pdf, 2.1 MB) Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
28.4.2009/11.00 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 426.4 kB) Prednášková sála
29.4.2009/11.00 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 346.3 kB) Kinosála SNG
29.4.2009/14.00 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 2.6 MB) Zasadacia miestnosť, 5. poschodie
  5.5.2009/10.00 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 116.4 kB) Budova ŠKO
6.5.2009/9.00 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 282.1 kB) Salónik, 1. poschodie
6.5.2009/11.00 Štátne divadlo, Košice (pdf, 1.8 MB) Malá scéna ŠD
12.5.2009/14.00 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 652.3 kB) Filharmonický klub
15.5.2009/13.00 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 160.4 kB) Kancelária riaditeľa, 1. poschodie
18.5.2009/9.00 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 3.7 MB) Zasadacia miestnosť riaditeľa
18.5.2009/10.00 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 4.5 MB) Prednášková sála, Ventúrska 11
21.5.2009/10.00 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 1.6 MB) Zasadacia miestnosť, 2. poschodie
27.5.2009/11.00 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava (pdf, 138.3 kB) Zasadacia miestnosť, 2. poschodie
28.5.2009/11.00 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 345.4 kB) Jakubovo námestie 12, BA, č.dv.401
Linky