Výročné správy organizácií MK SR za rok 2009

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2009

Termín: dátum/hodina Organizácia Miesto konania verejného odpočtu
23.3.2010/10.00 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 1.5 MB) Kancelária riaditeľa, 1. poschodie
30.3.2010/10.00 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 1.7 MB) Zasadacia miestnosť, 2. poschodie
 7.4.2010//10.00 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, BA (pdf, 1.1 MB) Zasadacia miestnosť, 1. poschodie
  8.4.2010/10.00 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 401.8 kB) Zasadacia miestnosť riaditeľa
  8.4.2010/10.30 Pamiatkový úrad SR, Bratislava (pdf, 2.1 MB) Zasadacia miestnosť
  9.4.2010/10.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 191.8 kB) Kancelária riaditeľa
  9.4.2010/10.30 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 329.1 kB) VIB-SATELIT, Dobrovičova 3, BA
13.4.2010/10.00 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 436.5 kB) Zasadacia miestnosť
13.4.2010/14.00 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 985.6 kB) Informačno-vedecké centrum
14.4.2010/10.00 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 498.1 kB) INFOUSA, 1. poschodie
14.4.2010/14.00 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 357.3 kB) Prednášková sála
15.4.2010/10.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 312.5 kB) Zasadacia miestnosť
15.4.2010/13.00 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 7.6 MB) Prednášková sála
16.4.2010/11.00 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 1.4 MB) Kinosála FTF VŠMU, Svoradova ul č. 2
19.4.2010/10.00 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 936.8 kB) Konferenčná sála
20.4.2010/11.00 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 1.8 MB) Bohéma klub
20.4.2010/11.00 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 375.9 kB) Prednášková sála
21.4.2010/10.00 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 5.3 MB) Sídelná budova SNM
21.4.2010/14.00 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 3.2 MB) Zasadacia miestnosť, 5. poschodie
23.4.2010/10.00 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 244.7 kB) Nová budova,  GR, Pribinova č. 17
26.4.2010/10.00 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 686.9 kB) Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
26.4.2010/11.00 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 111.5 kB) Budova ŠKO
27.4.2010/10.30 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 454.1 kB) Kinosála SNG
30.4.2010/10.00 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 562.1 kB) Galéria ÚĽUV-u
30.4.2010/13.00 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 2.7 MB) Kancelária riaditeľa, 1. poschodie
10.5.2010/  9.30 Národné osvetové centrum, Piešťany (pdf, 4.6 MB) Nábrežie I. Kraska 1, Piešťany, Dom umenia
17.5.2010/10.00 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 3.5 MB) Prednášková sála, Ventúrska 11
17.5.2010/13.30 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 433.4 kB) Historická budova SND, 1.poschodie
20.5.2010/  9.00 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 257.6 kB) Salónik Domu umenia, 1. poschodie
20.5.2010/11.00 Štátne divadlo, Košice (pdf, 4.7 MB) Malá scéna  ŠD
21.5.2010/11.00 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 164.2 kB) Zasadacia miestnosť, Jakubovo nám.12
27.5.2010/11.00 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava (pdf, 143.5 kB) Zasadacia miestnosť, Jakubovo nám.12
Linky