Výročné správy organizácií MK SR za rok 2010

Návrhy termínov a miesta konania verejných odpočtov za rok 2010

Termín: dátum/hodina Organizácia Prílohy Miesto konania
27.4.2011/14.30 Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, BA (pdf, 1.2 MB) príloha
(pdf, 79 kB)
Zasadacia miestnosť, Panská č. 41
27.4.2011/10.00 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 195.9 kB) príloha
(pdf, 49 kB)
Zasadacia miestnosť, Jakubovo nám. 12
28.4.2011/10.00 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 2.4 MB)   Zasadacia miestnosť, Michalská 10
28.4.2011/14.00 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 1 MB)   Historická budova SND, 1. poschodie
3.5.2011/ 10.00 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 518 kB) príloha
(pdf, 79 kB)
Zasadacia miestnosť, Nám. SNP č. 12
3.5.2011/ 14.00 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 417.3 kB)   SATELIT VIP SCD, Dobrovičova č. 3
4.5.2011/ 10.00 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 597.9 kB) príloha
(pdf, 86 kB)
Zasadacia miestnosť, Štúrova č.36
4.5.2011/ 11.00 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 3.7 MB) príloha
(pdf, 49.5
kB)
Kinosála FTF VŠMU, Svoradova č. 2
4.5.2011/ 14.30 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 704.2 kB) príloha
(pdf, 55.
5 kB)
Budova ŠVK, Hlavná č. 99
5.5.2011/ 10.00 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 797.8 kB)   INFOUSA, 1. poschodie
5.5.2011/ 11.00 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 374 kB) príloha
(pdf, 48 kB)
Prednášková sála STM, Hlavná č. 88
5.5.2011/ 11.00 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 675.7 kB) príloha
(pdf, 83.5 kB)
Átrium Esterházyho paláca
5.5.2011/ 13.00 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 436.3 kB) príloha
(pdf, 63.5
kB)
Salónik Domu umenia, 1. poschodie
5.5.2011/ 14.00 Štátne divadlo, Košice (pdf, 3.7 MB) príloha
(pdf, 52.5
kB)
Malá scéna ŠD, Hlavná č. 76
9.5.2011/ 11.00 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 6.8 MB)   Kongresová sála, Nám. J. C. Hronského 1
10.5.2011/10.00 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 13.3 MB) príloha
(pdf, 75
kB)
Rokovacia sála, Lazovná č. 9
10.5.2011/10.30 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava (pdf, 1.7 MB) príloha
(pdf, 128 kB)
Zasadacia miestnosť
10.5.2011/11.00 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 2.3 MB)   Bohéma klub, Národná 11, BB
10.5.2011/11.00 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 334 kB) príloha
(pdf, 48 kB)
Prevádzková budova,Komárňanská 134
10.5.2011/13.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 457.7 kB) príloha
(pdf, 50.5
kB)
Zasadacia miestnosť, Kapitulská 23
11.5.2011/11.00 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 233.3 kB) príloha
(pdf, 47.5 kB)
Budova ŠKO, Dolný Val 47, Žilina
11.5.2011/14.00 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 2.1 MB) príloha
(pdf, 50.5
kB)
Zasadacia miestnosť, 5. poschodie
12.5.2011/14.00 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 3 MB) príloha
(pdf, 102
kB)
Kancelária riaditeľa, Štúrova č. 9
16.5.2011/14.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 199.7 kB) príloha
(pdf, 49
kB)
Zasadacia miestnosť č., Balkánska 31
17.5.2011/10.00 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 698.2 kB) príloha
(pdf, 123
kB)
Sídelná budova SNM
18.5.2011/10.00 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 324.6 kB) príloha
(pdf, 59 kB)
Nová budova GR, Pribinova č. 17
19.5.2011/10.00 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 41 kB) príloha
(pdf, 41 kB)
Galéria ÚĽUV-u. Obchodná 64, BA
23.5.2011/  9.00 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 842.6 kB)   Nám. SNP 12, zasadačka č. 302
26.5.2011/10.00 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 3.2 MB)   Izba J. Borodáča, Jakubovo nám. 12
27.5.2011/11.00 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava (pdf, 320.6 kB)   Zasadacia miestnosť, Jakubovo nám. 12
30.5.2011/10.00 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 6.5 MB)   Prednášková sála, Ventúrska č. 11
Linky