Výročné správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR za rok 2011

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2011 

Termín:
dátum/hodina

 Organizácia Miesto konania
26.3.2012/  9.00 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf,1 MB) Zasadacia miestnosť č. 302, Nám. SNP č. 12
28.3.2012/11.00 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 2 MB) Zasadacia miestnosť 5. poschodie
3.4.2012/10.00 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 438 kB) VIP SCD SATELIT, Dobrovičova č. 3
4.4.2012/10.00 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf,665 kB) Zasadacia miestnosť 5. posch., Nám. SNP č. 12
17.4.2012/10.00 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 3 MB) Izba manž. Borodáčovcov, Jakubovo nám. č. 12
17.4.2012/10.00 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf,10MB) Rokovacia sála, Lazovná č. 9
17.4.2012/10.30 Pamiatkový úrad SR, Bratislava (pdf, 2MB) Zasadacia miestnosť
17.4.2012/13.00 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 630 kB) Zasadacia miestnosť,  Kapitulská č. 23
19.4.2012/10.00 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 1 MB) Info USA, Hlavná č. 10
19.4.2012/11.00 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 502 kB) Zasadacia miestnosť 2. poschodie, Mäsiarska 49
20.4.2012/10.00

Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, BA (pdf, 1 MB)

Zasadacia miestnosť, Panská č. 41
23.4.2012/11.00 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 2 MB) Kino Lumiere, Špitálska č. 4
24.4.2012/10.00 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 511 kB) Zasadacia miestnosť, Štúrova č. 36
24.4.2012/11.00 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, kB) Prevádzková budova, Komárňanská č. 134
24.4.2012/11.00 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, kB) Bohéma klub, Národná č. 11, B.B.
24.4.2012/14.00 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 651 kB) Informačno-vedecké centrum, Hlavná č. 99
25.4.2012/11.00 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 851 kB) Átrium Esterházyho paláca
  3.5.2012/10.00 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 10 MB) Fresková sieň 2. poschodie, Michalská č. 10
  7.5.2012/  9.30 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 648 kB) Salónik Domu umenia, 1. poschodie
  7.5.2012/14.00 Štátne divadlo, Košice (pdf, 1 MB) Zasadacia miestnosť č. 22,  Hlavná č. 58
  9.5.2012/10.00 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 342 kB) Budova ŠKO, Dolný Val č. 47, Žilina
  9.5.2012/10.00 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 609 kB) Budova Reduty, Medená č. 3
14.5.2012/10.00 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 4 MB) Prednášková sála, Ventúrska č. 11
14.5.2012/11.00 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 358 kB) Miestnosť č. 116,  Balkánska č. 31
14.5.2012/14.00 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 342 kB) Kancelária riaditeľa, Štúrova č. 9
15.5.2012/10.00 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 1 MB) Kongresová sála, Nám. J. C. Hronského č. 1
16.5.2012/10.00 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 3 MB) Sídelná budova SNM – Knižnica
17.5.2012/10.00 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 680 kB) Galéria ÚĽUV-u, Obchodná č. 64
18.5.2012/10.00 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 380 kB) Nová budova GR, Pribinova č. 17


      

Linky