Výročné správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR za rok 2012

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2012 

 

Termín: dátum/hodina

Organizácia

Miesto konania

verejného odpočtu

 

 

 

21.3.2013/10.00

Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 504 kB)

Hurbanove kasárne

  2.4.2013/10.00

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 3 MB)

Rokovacia sála, Lazovná č. 9

  2.4.2013/13.30

Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 488 kB)

Zasadacia miestnosť,  Kapitulská č. 23

  8.4.2013/10.00

Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, BA (pdf, 2 MB)

Zasadacia miestnosť, 1. posch., Panská 41p

10.4.2013/11.00

Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 3 MB)

Zasadacia miestnosť 5. Poschodie, budova DNS

15.4.2013/10.00

Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 13 MB)

Konferenčná sála, Nám. J. C. Hronského č.1

16.4.2013/10.30

Pamiatkový úrad SR, Bratislava (pdf, 1 MB)

Zasadacia miestnosť, Cesta na Červený most  6

17.4.2013/10.00

Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 3 MB)

Info USA, Hlavná č. 10, Košice

17.4.2013/13.00

Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 441 kB)

Prednášková sála, Hlavná č. 88

17.4.2013/14.00

Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 501 kB)

Zasadacia miestnosť 5. posch., Nám. SNP č. 12

18.4.2013/10.00

Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 958 kB)

Informačno-vedecké centrum, Hlavná č. 99

18.4.2013/14.00

Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 403 kB)

Zasadacia miestnosť, Štúrova č. 36

23.4.2013/13.00

Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 2 MB)

Štúdio 12,  Jakubovo námestie č. 12

24.4.2013/10.00

Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 458 kB)

Nová budova GR, Pribinova. č. 17

25.4.2013/11.00

Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 2 MB)

Bohéma klub, Národná č. 11, B.B.

25.4.2013/11.00

Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 2 MB)

Átrium Esterházyho paláca

29.4.2013/11.00

Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 6 MB)

Kino Lumiere, Špitálska č. 4

  2.5.2013/10.00

Štátna filharmónia, Košice (pdf, 543 kB)

Dom umenia, Moyzesová 66, zasadačka 1. P.

  2.5.2013/11.30

Štátne divadlo, Košice (pdf, 2 MB)

Zasadacia miestnosť 22, Hlavná č. 58

  6.5.2013/10.00

Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 263 kB)

Budova ŠKO, Dolný Val č. 47, Žilina

  7.5.2013/11.00

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 413 kB)

Prevádzková budova SÚH, Komárňanská č. 134

14.5.2013/10.00

Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 761 kB)

Sídelná budova SNM, Knižnica-3. poschodie

14.5.2013/14.00

Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 3 MB)

Kancelária riaditeľa, Štúrova č. 9

15.5.2013/10.00

Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 5 MB)

Fresková sieň, 2. poschodie, Michalská 10

16.5.2013/10.00

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 688 kB)

Zasadacia miestnosť ÚĽUV, Obchodná 64, BA,

17.5.2013/10.00

Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 468 kB)

Zasadacia miestnosť č. 302, Nám. SNP č. 12

20.5.2013/10.00

Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 20 MB)

Prednášková sála, Ventúrska č. 11

28.5.2013/10.00

Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 563 kB)

Budova Reduty, bufet na 4. posch. Medená č. 3

28.5.2013/13.00

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 204 kB)

Zasadacia miestnosť č. 116, Balkánska č. 31

 


      

Linky