Výročné správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR za rok 2013

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2013

 

Výročná správa Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti za rok 2013 (pdf, 2 MB)
Termín: 07.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť  1. poschodie, Panská 41, Bratislava

Výročná správa Divadelný ústav za rok 2013 (pdf, 8 MB)
Termín: 25.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Výročná správa Divadlo Nová scéna za rok 2013 (pdf, 6 MB)
Termín: 08.04.2014 o 11.30 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť 5. poschodie, Živnostenská 1, Bratislava

Výročná správa Hudobné centrum za rok 2013 (pdf, 5 MB)
Termín: 21.05.2014 o 10.00 hod.
Miesto konania: Budova Hudobného centra, Fresková sieň, 2. poschodie, Michalská 10, Bratislava

Výročná správa Literárne informačné centrum za rok 2013 (pdf, 506 kB)
Termín: 13.05.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť 5. poschodie, Námestie SNP 12, Bratislava

Výročná správa Múzeum Slovenského národného povstania za rok 2013 (pdf, 656 kB)
Termín: 16.04.2014 o 10.00 hod.
Miesto konania: Múzeum Slovenského národného povstania, Zasadacia miestnosť, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Výročná správa Národné osvetové centrum za rok 2013 (pdf, 680 kB)
Termín: 22.05.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť 3. poschodie, č. dverí 302,  Námestie SNP 12, Bratislava

Výročná správa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za rok 2013 (pdf, 2 MB)
Termín: 29.04.2014 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, Cesta na Červený most 6, Bratislava

Výročná správa Slovenská filharmónia za rok 2013 (pdf, 634 kB)
Termín: 06.05.2014 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Budova Reduty Filharmonický klub, 4. poschodie, Medená 3, Bratislava

Výročná správa Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči za rok 2013 (pdf, 728 kB)
Termín: 09.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, Štúrova 36, Levoča

Výročná správa Slovenská národná galéria za rok 2013 (pdf, 818 kB)
Termín: 10.04.2014 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Slovenská národná galéria (Berlinka), Námestie Ľ. Štúra, Bratislava

Výročná správa Slovenská národná knižnica v Martine za rok 2013 (pdf, 4 MB)
Termín: 24.03.2014 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Výročná správa Slovenská ústredná hvezdáreň za rok 2013 (pdf, 374 kB)
Termín: 15.04.2014 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Prevádzková budova, Komárňanská 134, Hurbanovo

Výročná správa Slovenské centrum dizajnu za rok 2013 (pdf, 520 kB)
Termín: 08.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Slovenské centrum dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie, Bratislava

Výročná správa Slovenské národné divadlo za rok 2013 (pdf, 594 kB)
Termín: 23.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Nová budova, Generálne riaditeľstvo, Pribinova 17, Bratislava

Výročná správa Slovenské národné múzeum za rok 2013 (pdf, 1 MB)
Termín: 15.05.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova - knižnica, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Výročná správa Slovenské technické múzeum za rok 2013 (pdf, 555 kB)
Termín: 10.04.2014 o 11.30 hod.,
Miesto konania: Historická sála, Hlavná 88, Košice

Výročná správa Slovenský filmový ústav za rok 2013 (pdf, 3 MB)
Termín: 08.04.2014 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Výročná správa Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ za rok 2013 (pdf, 178 kB)
Termín: 27.05.2014 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 116, Balkánska 31, Bratislava

Výročná správa Štátna filharmónia Košice za rok 2013 (pdf, 476 kB)
Termín:  09.05.2014 o 9.00 hod., 
Miesto konnaia: Zasadacia miestnosť,1. poschodie, Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Výročná správa Štátna opera za rok 2013 (pdf, 3 MB)
Termín: 07.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Štátna opera, Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Výročná správa Štátne divadlo Košice za rok 2013 (pdf, 3 MB)  
Termín: 09.05.2014 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dv. 22 - Energoblok, Hlavná 58, Košice

Výročná správa Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici za rok 2013 (pdf, 2 MB)
Termín: 16.04.2014 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Rokovacia sála, Lazovná 9, Banská Bystrica

Výročná správa Štátna vedecká knižnica v Košiciach za rok 2013 (pdf, 3 MB)
Termín: 10.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Info USA, Hlavná 10, Košice

Výročná správa Štátna vedecká knižnica v Prešove za rok 2013 (pdf, 2 MB) 
Termín: 09.04.2014 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Objekt Štátnej vedeckej knižnice, Námestie mládeže 1, Prešov

Výročná správa Štátny komorný orchester Žilina za rok 2013 (pdf, 244 kB)
Termín: 14.04.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova Štátneho komorného orchestra Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Výročná správa Umelecký súbor Lúčnica za rok 2013 (pdf, 7 MB)
Termín: 12.05.2014 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Kancelária riaditeľa, 1. poschodie, Štúrova 9, Bratislava

Výročná správa Univerzitná knižnica v Bratislave za rok 2013 (pdf, 1 MB)
Termín: 26.05.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava

Výročná správa Ústredie ľudovej umeleckej výroby za rok 2013 (pdf, 431 kB)
Termín: 22.05.2014 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, Obchodná 64, Bratislava

Linky