Výročné správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR za rok 2014

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2014

 

Výročná správa Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti za rok 2014 (pdf, 5 MB)
Termín: 14. 04. 2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť  1. poschodie, Panská 41, Bratislava

Výročná správa Divadelný ústav za rok 2014 (pdf, 2 MB)
Termín: 23. 04. 2015 o 14.00 hod.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie, Jakubovo námestie 12,   Bratislava

Výročná správa Divadlo Nová scéna za rok 2014 (pdf, 1 MB)
Termín: 13. 04. 2015 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť generálneho riaditeľa, 5. poschodie, Živnostenská 1, Bratislava

Výročná správa Hudobné centrum za rok 2014 (pdf, 6 MB)
Termín: 13. 05. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova Hudobného centra, Fresková sieň, 2. poschodie, Michalská 10, Bratislava

Výročná správa Literárne informačné centrum za rok 2014 (pdf, 491 kB)
Termín: 20. 04. 2015 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť 5. poschodie, č. dverí 505,  Námestie SNP 12, Bratislava

Výročná správa Múzeum Slovenského národného povstania za rok 2014 (pdf, 551 kB)
Termín: 14. 04. 2015 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Múzeum Slovenského národného povstania, Kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Výročná správa Národné osvetové centrum za rok 2014 (pdf, 585 kB)
Termín:  21. 05. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť 3. poschodie, č. dverí 302,  Námestie SNP 12, Bratislava

Výročná správa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za rok 2014 (pdf, 2 MB)
Termín:  21. 04. 2015 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Výročná správa Slovenská filharmónia za rok 2014 (pdf, 687 kB)
Termín: 05. 05. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova Reduty Filharmonický klub, 4. poschodie, Medená 3, Bratislava

Výročná správa Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči za rok 2014 (pdf, 785 kB)
Termín: 09. 04. 2015 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Výročná správa Slovenská národná galéria za rok 2014 (pdf, 561 kB)
Termín:  30. 04. 2015 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Átrium Esterházyho paláca, Bratislava

Výročná správa Slovenská národná knižnica za rok 2014 (pdf, 1 MB)
Termín: 19. 03. 2015 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Výročná správa Slovenská ústredná hvezdáreň za rok 2014 (pdf, 378 kB)
Termín: 21. 04. 2015 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Prevádzková budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo

Výročná správa Slovenské centrum dizajnu za rok 2014 (pdf, 601 kB)
Termín: 10. 04. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Slovenské centrum dizajnu – výstavné priestory Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 12, Bratislava

Výročná správa Slovenské národné divadlo za rok 2014 (pdf, 812 kB)
Termín: 22. 04. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Nová budova SND, Generálne riaditeľstvo, Pribinova 17, Bratislava

Výročná správa Slovenské národné múzeum za rok 2014 (pdf, 1 MB)
Termín:  22. 04. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Výročná správa Slovenské technické múzeum za rok 2014 (pdf, 586 kB)
Termín: 08. 04. 2015 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Historická sála, Hlavná 88, Košice

Výročná správa Slovenský filmový ústav za rok 2014 (pdf, 3 MB)
Termín: 15. 04. 2015 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Výročná správa Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ za rok 2014 (pdf, 165 kB)
Termín:  26. 05. 2015 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 116, Balkánska 31, Bratislava

Výročná správa Štátna filharmónia Košice za rok 2014 (pdf, 716 kB)
Termín: 14. 05. 2015 o 9.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 1. poschodie, Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Výročná správa Štátna opera za rok 2014 (pdf, 3 MB)
Termín: 16. 04. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Štátna opera, Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Výročná správa Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici za rok 2014 (pdf, 2 MB)
Termín: 14. 04. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Rokovacia sála, Lazovná 9, Banská Bystrica

Výročná správa Štátna vedecká knižnica v Košiciach za rok 2014 (pdf, 2 MB)
Termín:  08. 04. 2015 o 9.30 hod.,
Miesto konania: Info USA, Hlavná 10, Košice

Výročná správa Štátna vedecká knižnica v Prešove za rok 2014 (pdf, 3 MB)
Termín:  09. 04. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prezentačná miestnosť Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Námestie mládeže 4, Prešov

Výročná správa Štátne divadlo Košice za rok 2014 (pdf, 4 MB)
Termín: 14. 05. 2015 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 1.19 - Energoblok, Hlavná 58, Košice

Výročná správa Štátny komorný orchester Žilina za rok 2014 (pdf, 290 kB)
Termín:  21. 04. 2015 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Budova Štátneho komorného orchestra Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Výročná správa Umelecký súbor Lúčnica za rok 2014 (pdf, 3 MB)
Termín:  19. 05. 2015 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kancelária riaditeľa, 1. poschodie, Štúrova 6, Bratislava

Výročná správa Univerzitná knižnica v Bratislave za rok 2014 (pdf, 3 MB)
Termín:  25. 05. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála, Ventúrska 11, Bratislava

Výročná správa Ústredie ľudovej umeleckej výroby za rok 2014 (pdf, 433 kB)
 Termín:  21. 05. 2015 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

 

Publikované 11. 3. 2015 / sekcia ekonomiky

Linky