INFORMATIZÁCIA V OBLASTI KULTÚRY
 

PROGRAM  

Digitálny informačný systém kultúry MK SR – SLOVAKIANA (pdf, 1 MB)

Mgr. Pavel Antalik, Ministerstvo kultúry SR

Múzeá a OPIS - podpora digitalizácie kultúrneho dedičstva a jeho online sprístupnenie v rámci Európy (EUROPEANA) (pdf, 882.6 kB)

Mgr. Erik Kriššák, Ministerstvo kultúry SR

STAV DIGITALIZÁCIE V PAMÄTOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITŮCIÁCH v SR

Slovenská digitálna knižnica - detašované pracovisko SNK, Vrútky (pdf, 772.6 kB)

Ing. Katarína Krištofová, PhD., Slovenská národná knižnica

Digitalizácia zbierok a fondov v prostredí galérií - stručná chronológia vývoja (1995 - 2010) (pdf, 2 MB)

PhDr. Iana Bahurinská, Mgr. Michal Čudrnák, Vladimír Hergott, Slovenská národná galéria

Digitalizácia a vizualizácia umelecko-historických objektov Východného Slovenska

Ing. Katarina Pukanská, Mgr. Juraj Gembický, Ústav geodézie, kartografie a GIS, FBERG

Technická univerzita Košice, Krajský pamiatkový úrad Košice

Národný program virtualizácie slovenských múzeí a galérií

Doc. RNDT. Andrej Ferko, PhD. a kol., FMFI Univerzita Komenského v Bratislave

DIGITALIZÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V ZAHRANIČÍ

CES a digitalizácia múzejných zbierok v Českej republike                                                   

Mgr. Zdeněk Lenhart, CITeM (Metodické centrum pre informačné technológie v múzejníctve, Brno)

Správa zbierok a informácií v Technickom múzeu v Brne                                                    

Ing. Jaroslav Pipota, Technické múzeum vBrne

Digitalizácia zbierok a Slezské zemské múzeum                                                                  

Mgr. Ivan Berger, Mgr. David Váhala, Slezské zemské múzeum v Opave

Projekt digitalizácie stereodiapozitívov zo zbierok Technického múzea v Brne                    

PhDr. Naděžda Urbánková, Technické múzeum v Brne

Digitalizácia Langweilovho modelu Prahy                                                                            

PhDr. Zuzana Strnadováĺ, Ladislav Lála2, 1Múzeum hlavného mesta Prahy, ZK] T digital Czech

KOMPLEXNÁ DIGITALIZÁCIA MÚZEJNÝCH ZBIEROK

Metodika digitalizácie múzejných zbierok                                                                            

Mgr. Ján Iurkovič, Slovenské národné múzeum - CEM UZ

Pilotný projekt komplexnej digitalizácie múzejných zbierok

v SNM - Múzeu židovskej kultúry                                                                              

Andrea Demeterová, SNM - Múzeum židovskej kultúry

Linky