Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2007
European Heritage Days
Journées européennes du Patrimoine

Slovensko/Slovakia
6. -  30. september 2007

Téma: 
„Sídla a krajina"
Theme: 
"Cites and landscape"

 

Program otváracích podujatí
Official launch
6.- 9. september 2007
Mesto/Town:  Žilina

Sprievodné podujatia

viac o meste / more ...
http://www.zilina.sk

Dni otvorených dverí
v pamiatkových objektoch a zbierkových inštitúciách
(múzeá, galérie)

Miesto konania:
celé územie Slovenska

Opened doors in monuments, museums & galleries on all Slovakia  

Hrad Strečno, maľba od Thomasa Endera

Linky