Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku


Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 2016

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou,  ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september,  je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve  a  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú mnohé pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté, alebo sa  v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách usporadúvajú  špeciálne podujatia.

DEKD na Slovensku 2016 „Pamiatky a my“

Tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa budú konať v termíne od 3. - 30. septembra 2016. Hostiteľským mestom sa stalo mesto Zvolen, v ktorom sa dňa 8. septembra 2016 uskutoční slávnostné otvorenie so sprievodným podujatiami.

Ďalšie aktuálne informácie k podujatiu sa nachádzajú na http://www.zhmao.sk/dekd/dekd-2016.html.


Archív podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva:

 

Aktualizované  4. 5. 2016 / sekcia kultúrneho dedičstva

Linky