Súťaž Kultúrna pamiatka roka - Fénix 2017

 

Kontakt: Mgr. Andrej Jaroš, telefón: 02/20 48 24 12, e-mail: andrej.jaros@culture.gov.sk

Odbor ochrany pamiatkového fondu
Sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava 1

 

Aktualizácia 18. 11. 2019/sekcia kultúrneho dedičstva

Linky