Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2014

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ (pdf, 81 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.1 až 1.3 (pdf, 83 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.4 (pdf, 84 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – vlastník/správca (pdf, 84 kB) a správca bytového domu (pdf, 83 kB) – program 1
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 72 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC (pdf, 93 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.1 až 1.3 (pdf, 88 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.4 (pdf, 88 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (zriaďovateľ) (pdf, 72 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (bez zriaďovateľa) (pdf, 55 kB)

Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Linky