Rokovania Dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo

 

Rokovanie 15. 2. 2017

Rokovanie 20. 10. 2016

Linky