Program 1 - Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine

 

- podprogram 1.1, 1.2 a 1.4 (rtf, 460 kB)
- podprogram 1.3 (rtf, 229 kB)
- podprogram 1.5 (rtf, 222 kB)

 

Aktualizované 20. 2. 2015 / odbor projektového riadenia

Linky