Program 1 - Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine

 

- podprogram 1.1, 1.2 a 1.4 (odt, 33 kB), vo formáte .docx (28 kB)
- podprogram 1.3 (odt, 25 kB), vo formáte .docx (17 kB)  
- podprogram 1.5 (odt, 23 kB), vo formáte .docx (14 kB)

 

Aktualizované 20. 2. 2015 / odbor projektového riadenia

Linky