Program 8 - Kultúrne poukazy 2015 

 

Informácie o programe Kultúrne poukazy 2015 sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

 

Publikované 29. 9. 2014 / odbor projektového riadenia

Linky