Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ (pdf, 78 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.1 až 1.2 (pdf, 81 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.3 (pdf, 78 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – podprogram 1.4 (pdf, 81 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – individuálny žiadateľ – vlastník/správca (pdf, 81 kB) a správca bytového domu – program 1 (pdf, 80 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 75 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC (pdf, 86 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.1 až 1.2 (pdf, 91 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.3 (pdf, 88 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – VÚC – podprogram 1.4 (pdf, 91 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (zriaďovateľ) (pdf, 103 kB)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (bez zriaďovateľa) (pdf, 56 kB)
 

Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

 

Publikované 19. 3. 2015 / odbor projektového riadenia

Linky