Zloženie

Členovia Terminologickej komisie Ministerstva kultúry SR:

1.  Mgr. Juliana Beňová – Divadelný ústav

2.  Ing. Milan Buday – sekcia kultúrneho dedičstva MK SR

3.  Mgr. Lucia Grešková, PhD. – cirkevný odbor MK SR

4.  PaedDr. Elena Kačalová (predsedníčka komisie) – sekcia umenia a štátneho jazyka MK SR

5.  Mgr. Jana Levická, PhD. (podpredsedníčka komisie) – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

6.  Ing. Rastislav Machel – odbor informatiky MK SR

7.  Mgr. Magdaléna Jusková – sekcia médií, audiovízie a autorského práva MK SR

8.  PhDr. Gabriela Podušelová – Slovenské národné múzeum

9. PaedDr. Matej Považaj, CSc. – jazykovedec

10. Zuzana Račková – Národné osvetové centrum

11. Mgr. Mária Riháková – Pamiatkový úrad SR

12. Mgr. Zlata Turčanová – sekcia legislatívy a práva MK SR

13. Mgr. art. Peter Zagar – Hudobné centrum

                                                       

 

tajomníčka komisie:
PhDr. Oľga Škorecová, PhD.

Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka sekcie umenia a štátneho jazyka
Kontakt: olga.skorecova@culture.gov.sk; 02/204 82 301

 

Aktualizácia 30. 8. 2017/sekcia umenia a štátneho jazyka

Linky