Zoznam členov Terminologickej komisie MK SR

 

odborné útvary MK SR člen Terminologickej komisie MK SR
sekcia kultúrneho dedičstva

Mgr. Katarína Kľačanská

Mgr., Mgr. art. Barbora Morongová, PhD.

Ing. Milan Buday

sekcia médií, audiovízie a autorského práva

Mgr. Lucia Tollová

Mgr. art. Zuzana Kaliská

cirkevný odbor Mgr. Lucia Grešková, PhD.
kancelária ministerky PhDr. Gabriela Madrová
sekcia SO pre IROP PO3 Ing. Viera Bernátková
právny odbor Mgr. Lucia Turancová
sekcia podporných programov a služieb Ing. Ján Bukoven
odbor legislatívy a aproximácie Mgr. Zlata Turčanová
sekcia umenia

PhDr. Oľga Škorecová, PhD.

Mgr. Dária Hamajová

jazykovedci – terminológovia člen Terminologickej komisie MK SR
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Mgr. Jana Levická, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Linky