Program 1 - Obnovme si svoj dom rok 2017 - podprogram 1.1 - 1.5

        - podprogram 1.1 (pdf, 27 kB)
        - podprogram 1.2 (pdf, 26 kB)
        - podprogram 1.3 (pdf, 22 kB)
        - podprogram 1.4 (pdf, 29 kB)

  •  Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2017

podprogram 1.1, 1.2 a 1.4 (odt, 32 kB), vo formáte .docx (27 kB)
podprogram 1.3 (odt, 24 kB), vo formáte .docx (16 kB)
podprogram 1.5 (odt, 23 kB), vo formáte .docx (16 kB)  

 

Aktualizované 20. 2. 2017/ odbor projektového riadenia

Linky