Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2017

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.6 - termín predkladania žiadostí do 18. apríla 2017

 

Obnovme si svoj dom - podprogram 1.1 - 1.5 - termín predkladania žiadostí do 19. decembra 2016

 

Schéma minimálnej pomoci (pdf, 275 kB) pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

 

Aktualizované 26. 7. 2017 / odbor projektového riadenia a dotácií

Linky