Program 1 - Obnovme si svoj dom rok 2017 - podprogram 1.1 - 1.5

        - podprogram 1.1 (pdf, 27 kB)
        - podprogram 1.2 (pdf, 26 kB)
        - podprogram 1.3 (pdf, 22 kB)
        - podprogram 1.4 (pdf, 29 kB)

  •  Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2017

podprogram 1.1, 1.2 a 1.4 (rtf, 440 kB)  
podprogram 1.3 (rtf, 208 kB)  
podprogram 1.5 (rtf, 201 kB)

 

Aktualizované 20. 2. 2017/ odbor projektového riadenia

Linky