Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Gazdovanie na Hriňovských lazoch je podujatím, ktoré prezentuje tradičný spôsob života na Hriňovských lazoch. Zahŕňa v sebe množstvo prezentačných aktivít z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, tance, spev, remeselnú zručnosť, obhospodarovanie pôdy, chov hospodárskych zvierat, výrobu hudobných nástrojov, rezbárstvo drevených vyrezávaných krížov a množstvo iných prvkov, ktoré sú v Hriňovej a na Podpoľaní stále živé.

Partneri zo Slovenska: Folklórne súbory z rôznych oblastí Slovenska
Partneri z iných krajín EÚ: Srbsko, Česká republika, Maďarsko

Kontakty:

Mesto Hriňová
www.hrinova.sk
Machava Michal
0918361099
projekty@hrinova.sk

Linky