Medzinárodná vedecká konferencia "Trnava 1238-2018 ...úspešný európsky príbeh..."
 

Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná pri príležitosti 780. výročia udelenia výsad pre mesto Trnava a ďalších „osmičkových výročí“ , ktoré si v roku 2018 pripomíname - 1918 (100. výročie vzniku ČSR), 1968 (50. výročie obrodného procesu), 1993 (25. výročie vzniku Slovenskej republiky). Na konferencii budú prezentované poznatky z najnovších výskumov (archeologických, archívnych, z dejín umenia, etnografických a pod.) k dejinám Trnavy od odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.

 

Partneri zo Slovenska: Mesto Trnava, Trnavská univerzita v Trnave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Spolok trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – TYRNAVIA

 

Kontakty:

Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Trnave
www.minv.sk/?statny-archiv-trnava; sociálna sieť facebook Štátny archív v Trnave
PhDr. Júlia Ragačová
+421/33/551 11 80
julia.ragacova@minv.sk

Linky