Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Spoločný výstavný projekt Národního muzea a Slovenského národného múzea s názvom „Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava“ predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu. Títo obyvatelia nový štát utvárali, formovali a postupne prijali za svoj, identifikovali sa s ním, prípadne sa voči jeho existencii vymedzili. Tým všetkým pomáhali dotvárať jeho vlastný príbeh. A naopak. Nový štát výrazne utváral a ovplyvňoval osudy obyvateľov Československa. Podstatnou náplňou celej výstavy budú česko-slovenské vzťahy v období 1918-1992, s presahmi pred vznik Československa, aj po jeho rozpade. Výstava bude otvorená v apríli 2018 na Bratislavskom hrade a následne bude prevezená do Prahy, kde bude slávnostne zahájená 28. októbra 2018.

Kontakty:

Slovenské národné múzeum
www.snm.sk
Branislav Panis
branislav.panis@snm.sk

Linky