Vedecká konferencia: Dejiny knižnej a duchovnej kultúry Slovenska (k dejinám gréckokatolíckej konfesie a cirkevných osobností mesta a regiónu)

Interdisciplinárna vedecká konferencia k 200. výročiu zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove (1818), k dejinám knižnej kultúry a cirkevných osobností mesta a regiónu. Program konferencie je postavený na viacerých tematických okruhoch – Gréckokatolícka cirkev; Prešovská archieparchia; Eparchiálna knižnica v Prešove a jej historický význam; historické cirkevné, osobné a školské knižnice na Slovensku; unikátnej jednotliviny, cirkevnoslovanské, liturgické a homiletické práce; osobnosti duchovnej kultúry; kultúrne dedičstvo Slovenska a Slovákov, digitalizácia a moderné formy prezentácie kultúrnych objektov.

Kontakty

Štátna vedecká knižnica v Prešove
www.svkpo.sk, www.portalsvk.sk
Mgr. Valéria Závadská - riaditeľka
Tel.: +421 51 245 1102, Mobil: +421 905 562 651
riaditelka@svkpo.gov.sk

Linky