Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

Projekt má za cieľ na interdisciplinárnej úrovni zmapovať a vedecky preskúmať, s ponukou možností výhľadových riešení využitia a prezentácie ohrozeného areálu národnej kultúrnej pamiatky "Starej" nemocnice v Topoľčanoch.
Ciele:
- Interdisciplinárne, integrovanejšie, výhľadové, udržateľné, udržateľné a prierezové prístupy ku kultúrnemu dedičstvu;
- Prístupnosť kultúrneho dedičstva pre všetkých;
- Kultúrne dedičstvo ako zdroj inšpirácie pre súčasnú tvorbu,
- Interdisciplinárne vzdelávanie. Plánované výstupy projektu:
- výstava, prezentácia, kampaň na informovanie a zvýšenie povedomia;
- konferencia, fórum, debata;
- diskusia a výskum, v oblasti kvality zachovania, ochrany, inovačných foriem využitia a zveľaďovania kultúrneho dedičstva.

Partneri zo Slovenska: Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry STU, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta UK, Ústav etnológie a mezeológie

Program na stiahnutie (pdf, 217 kB)

Kontakty:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.stuba.sk
Ing. arch. Laura Gressnerová,PhD.
0915 984 033
laura.gressnerova@stuba.sk

Linky