52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival maďarskej menšiny na Slovensku

Celoštátny ľudovo-umelecký festival je vrcholným celoštátnym folklórnym festivalom maďarskej menšiny s medzinárodnou účasťou. Poslaním festivalu je prezentovať tradičnú ľudovú kultúru v jej prirodzených podobách, ale aj v rôznych úpravách a štylizáciách. Cieľom festivalu je prostredníctvom uchovávania, rozvíjania a prezentácie tanečných, hudobných, ako aj slovesných a dramatických prejavov tradičnej ľudovej kultúry, obradov, zvykov, hier, ľudových remesiel a výroby, prispievať k napĺňaniu na ochranu tradičnej ľudovej kultúry, folklóru, na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a na podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Partneri zo Slovenska: Folklórne kolektívy z celého Slovenska od Bratislavy až po Medzibodrožie

Partneri z iných krajín EÚ:Pozvané zahraničné účinkujúce folklórne kolektívy - Maďarsko, Poľsko, Rumunsko

 

Kontakty:

Čistý prameň-Tiszta Forrás neinvestičný fond
Estera Juhászová
00421 918 949 538
eszterlanc@gmail.com

Linky