Slovenská filharmónia - B. Smetana: MÁ VLAST, cyklus symfonických básní

Koncert venovaný 750. výročiu 1. písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi a 100. výročiu vzniku ČSR.

 

Partneri zo Slovenska: Spišská Nová Ves

 

Kontakty:

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
http://akcie.spisskanovaves.eu
Labaj Emil
053/4299 250
labaj@mkc.snv.sk

Linky